Effective Communication and Presentation Skills

หลักสูตรการสื่อสารและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

   Watch Promo

Effective Communication and Presentation Skills

หลักสูตรการสื่อสารและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

วอร์เรน บัฟเฟต มหาเศรษฐีของโลก ได้กล่าวไว้ว่า หากเขาจะลงทุนในทักษะอะไรบางอย่าง ทักษะนั้นคือการนำเสนอ เพราะไม่ว่าคุณจะเก่งหรือมีไอเดียแค่ไหน ก็ไม่มีประโยชน์ หากคุณไม่สามารถนำเสนอออกมาให้น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ ไอเดียและความรู้ดี ๆ เหล่านั้นก็เปล่าประโยชน์ หลักสูตรการสื่อสารและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ Effective Communication and Presentation Skills โดย Engvolution

จะช่วยให้คุณมั่นใจในทักษะการสื่อสารและการนำเสนอมากยิ่งขึ้น

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ในคอร์สออนไลน์นี้

-เข้าใจความสำคัญของการมีทักษะการสื่อสารและการนำเสนอที่ดี

-เรียนรู้เทคนิควิธีการนำเสนอให้ยอดเยี่ยม

-เทคนิคการตอบคำถามอย่างมืออาชีพ

-เทคนิคการฟัง

-การสร้างความประทับใจต่อผู้ฟัง

-สร้างความโดดเด่นด้วยการแสดงภาษากายและบุคลิกภาพที่มีเสน่ห์

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
- ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการสื่อสารและการนำเสนอมาก่อน

คอร์สออนไลน์นี้เหมาะสำหรับใคร

  • ผู้บริหารองค์กรที่จำเป็นต้องมีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนออย่างมืออาชีพ
  • พนักงานในองค์กรที่จำเป็นต้องสื่อสารและนำเสนออย่างมืออาชีพ
  • ทีมดูแลการขายและดูแลลูกค้าที่จำเป็นต้องมีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอ
  • เจ้าของผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือโครงการที่จำเป็นต้องมีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอ
  • ผู้ที่สนใจพัฒนาศักยภาพและสร้างความมั่นใจในทักษะการสื่อสารและการนำเสนออย่างมืออาชีพ


Your Instructor


อาจารย์ อิสเรศ รุ่งณรงค์รักษ์
อาจารย์ อิสเรศ รุ่งณรงค์รักษ์

อาจารย์ อิสเรศ รุ่งณรงค์รักษ์ มีประสบการณ์ด้านการจัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสากลบนโต๊ะอาหาร การบริหารการตลาดในธุรกิจการบิน การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการบิน ศิลปะในการต้อนรับและการบริการ ศิลปะการต้อนรับที่ดี ภาพลักษณ์องค์กร การบริหารความขัดแย้งและการจัดการข้อร้องเรียน การแต่งกายและการวางตัวในที่ประชุม ความเป็นผู้นำ การพัฒนาผู้ฝึกอบรม เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ ให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นนำทั้งในประเทศและต่างปรเทศ มากกว่า30 ปี ความรู้ที่ถ่ายทอด จึงไม่เป็นเพียงทฤษฎี แต่มีกระบวนการ ที่สามารถปฏิบัติตามง่าย ๆ ทำได้จริง


Get started now!